Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Klauzula COVID-19

Klauzula informacyjna dla rodziców

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka
w celu realizacji zadań opiekuńczych w okresie pandemii COVID -19 informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej, z siedzibą: 34-734 Kasinka Mała 432

(tel.:183313006, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor.

 1. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki.

 2. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych w okresie pandemii COVID-19.

 3. Przewidywane kategorie przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne dziecka i opiekunów prawnych, dane dotyczące zatrudnienia, dane dotyczące stanu zdrowia dziecka i członków rodziny, oświadczenia opiekunów dziecka, dane kontaktowe,

 4. Działanie placówki, w tym przetwarzanie danych osobowych, jest organizowane na podstawie przepisów prawa oraz wytycznych GIS, MEN oraz MZ.

 5. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO. Dane będziemy przetwarzać w celu realizacji zadania w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz przepisów prawa wskazanych na końcu informacji. Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator.

 6. Dane o stanie zdrowia dziecka i członków rodziny (pomiar temperatury, informacja o stanie zdrowia, kwarantannie itp.) przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit.  i RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich na przykład jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotny na podstawie przepisów prawa, których wykaz znajduje się na końcu informacji.

 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do GIS, MEN, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Organu Prowadzącego, którym jest Gmina Mszana Dolna.

 8. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okres pięciu lat. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych.

 9. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym.

 10. Dane zwykłe będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciwna przetwarzanie danych w ten sposób.

 11. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.

 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 13. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne).Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.

 14. Podstawowymi aktami prawnymi, na podstawie którego przetwarzamy dane osobowe są:

 • art. 30b Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2019, poz. 1148 z póź. zm.),

 • §4d Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzonego wraz z Rozporządzeniami zmieniającymi oraz wydane na podstawie ww. przepisów „Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego”,

 • art. 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),

 • art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. 2019 poz. 59) z póź. zm.) i wydanych na podstawie ww. przepisów „Wytycznych z dnia 04 maja 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki dla dzieci do lat 3.”

 

 

Dzisiaj jest
Sobota
19 września 2020
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir
Do końca roku zostało
104 dni