Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

Szkolnictwo podstawowe w obecnym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej datuje się od 1918 r. Nauka odbywała się w wynajętych izbach lekcyjnych u miejscowych gospodarzy. Ludzie niechętnie wynajmowali swoje pomieszczenia na sale lekcyjne ze względu na duży gwar i ruch wokół zagrody chłopskiej, która nie posiadała placu do zabaw i gier dla dzieci. Dlatego często przenoszono klasy lekcyjne. Najpierw wynajęto salę u Wojciecha Potaczka na oś. Bartoszki, następnie u Jana Marszalika na oś. Cieżaki, potem u Jana Jamroza, również u Cieżaka i jeszcze innych domach. Była to szkoła o jednym nauczycielu, który nazywał się Królik. Uczniów do szkoły uczęszczało około 60. Liczba ta zmieniała się w ciągu roku wielokrotnie (kilku uczniów przestało uczęszczać, to znów jakiś uczeń szedł na służbę itp. )
Obwód szkolny obejmował podobne osiedla jak dziś, ale za wyjątkiem osiedli Płoskonki i Potok, z których uczniowie uczęszczali do Szkoły Podstawowej nr 1.
W latach 1945 -1946 podniesiony został stopień organizacyjny; szkoła była pięcioklasowa i zatrudniała 3 nauczycieli.
 Lata 1947 - 1949 to kolejna zmiana - szkoła ma 6 klas, w dalszym ciągu zatrudnia 3 nauczycieli. Od roku 1950, tychże 3 nauczycieli stanowi kadrę dydaktyczną szkoły siedmioklasowej. Dzieci uczyły się w klasach łączonych. Ponieważ do 1949 r. w tutejszej szkole dzieci mogły kończyć tylko 4 -tą, 5- tą czy 6- tą klasę, wielu z nich kontynuowało dalszą naukę w sąsiedniej Szkole Podstawowej nr 1. W 1951r. kierowniczką szkoły była p. Cecylia Rusnak, która po odejściu na stanowisko inspektora wychowania fizycznego do Limanowej, przekazała funkcję zatrudnionej od 1 września tegoż roku p. Anieli Antosz. Obie te nauczycielki, jako jedyne w powiecie miały ukończony wyższy kurs nauczycielski z wychowania fizycznego. Jak wspomina p. Antoszowa; „placówka nie posiadała własnego budynku. Zajęcia odbywały się  w 3 wynajętych salach: na oś. Bartoszki, na oś. Szarki u p. Franciszka Płoskonki i p. Piekarczyka. Nauka odbywała się w klasach łączonych ( kl I, kl. II+III, kl. IV+V, kl. VI+VII) co dodatkowo utrudniało pracę”.

W budowie była nowa szkoła, która dawała nadzieję na lepsze warunki pracy dla nauczycieli, jak również do zdobywania wiedzy przez uczniów. Wielkim wysiłkiem rodziców i przy skromnych dotacjach powiatowych w 1952 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny. Była to tzw. glinobitka, drugą wybudowaną takim sposobem szkołę oddano w tym samym czasie w Piekiełku k/ Tymbarku. Jak widać ówczesny ekologiczny system budownictwa zdał egzamin, gdyż oba budynki stoją do dnia dzisiejszego i mimo 50 – ciu lat nie wymagają większych remontów.

Nauczyciele pracujący w tymże okresie: Aniela Antosz – kierownik, Józefa Krzan, Franciszek Smoter, Maria Stożek. W międzyczasie jako instruktorzy harcerstwa pracowali: Stefan Czaja a następnie Barbara Gomółka. W pamięci p. Antosz pozostaje Julia Leżańska (prawdopodobnie z Łopusznego), która jako pierwsza uczennica z tej szkoły poszła do szkoły średniej – ukończyła Liceum Pedagogiczne w Limanowej.
1 listopada 1952 r. kierownictwo szkoły objął Stanisław Widomski, który pełnił te funkcje do roku 1960. W latach 1961 – 1968 kierownikiem szkoły był Józef Abram.

W roku 1968 na stanowisko dyrektora powołano mgr Eugeniusza Sieję, które  sprawował je do 1973 r. Z zachowanych dokumentów dowiadujemy się, że w tym czasie aktywnie pracowały organizacje i koła zainteresowań, takie jak SKS, PCK, SU, ZHP, SKO oraz Spółdzielnia Uczniowska. W jej pracy szczególnie wyróżniały się uczennice Alina Piwowarska, Anna Skolarus, Anna i Jadwiga Kołodziejskie. Stale wzbogacano szkołę w potrzebne pomoce, kompletowano księgozbiór, zakupiono lub we własnym zakresie wykonywano sprzęt i urządzenia sportowe.

Rok szkolny 1972/73 zaznaczył się w historii szkoły wprowadzeniem nowego systemu nauczania wg metody H. Muszyńskiego – klasy podzielono na grupy, z których każda miała swoją nazwę, grupowego i patrona. Rywalizowały one ze sobą w nauce, pracach społecznych i zachowaniu.
We współpracy z komitetem Rodzicielskim rozpoczęto prace nad rozbudową szkoły; przygotowano dokumentację, w ramach czynu społecznego zgromadzono 20 t. wapna, 12 kubików desek a kopalnia Milowice – Czeladź dała gwarancję 1.200 zł w materiale jako udział w budowie obiektu. W międzyczasie wykonano prace przy budowie wiejskiego stadionu sportowego i ogródka jordanowskiego przy szkole.

W roku 1973 dyrektorem szkoły zostaje p. Antoni Burkowicz, który pełni tę funkcję do 1990 roku. Mimo dużego zaangażowania społeczeństwa prace nad rozbudową borykającej się z ciasnotą szkoły przedłużały się. Nauka w nowym, jeszcze nie wykończonym budynku rozpoczęła się w roku szkolnym 1980/ 81. Powoli normowała się przestrzeń do pracy w szkole; zrezygnowano z wynajmowanych sal w prywatnych domach oraz z ubikacji na podwórku. Osobne pomieszczenia znalazła także biblioteka szkolna, do tej pory mieszcząca się w szafach w sali lekcyjnej. A pamiętać należy, że były to czasy trudne, czasy stanu wojennego.
W roku 1983 rozpoczęto również remont starego budynku, w tym zaplecza kuchennego przez KWK „Czerwona Gwardia”. Po jego zakończeniu szkołą zyskała dodatkowa salę. Na ukończeniu były również prace przy otoczeniu szkoły: zasadzono żywopłot, założono klomby i posadzono drzewka.
Rok 1990 to powrót do szkoły nauki religii; pierwszym katechetą był ks. Andrzej Zemła.
W latach 1990 - 1992 na kierownicze stanowisko powraca mgr Eugeniusz Sieja.
W roku 1991 samorządy przejmują w zarządzanie oddziały przedszkolne, a w rok później nowo powstała gmina przejmuje do prowadzenia, jako zadanie własne, również szkoły.


 W 1992 r. w wyniku konkursu stanowisko dyrektora powierzono p. Aleksandrze Kani. W tym czasie wykonano następujące  prace modernizacyjne : 1993 r. przyniósł nam dwie dodatkowe sale lekcyjne poprzez dobudowę nad istniejącą przewiązką między starym a nowym budynkiem. Zmieniono dach i wymieniono poszycie na starej szkole, w latach następnych starą kotłownię węglową zamieniono na ogrzewanie gazowe, wyremontowano dolne korytarze oraz kuchnię do której zakupiono nowe meble i wiele urządzeń kuchennych. Staraniem nauczycieli  wych. fizycznego powstał piękny tor przeszkód (1994 r.)
W 2003 roku rozpoczęła się długo wyczekiwana budowa sali gimnastycznej. Projekt architektoniczny zrealizowała  z powodzeniem firma budowlana miejscowego przedsiębiorcy p. Czesława Stożka. Oddana do użytku 1 czerwca 2005 r. sala ma wymiary 15 x 25 m. Wokół biegnie galeria dla widzów. Dodatkowe pomieszczenie powstałe po dobudowie sali szkoła wykorzystuje zgodnie z zapotrzebowaniem; są to pomieszczenia  na siłownię i zajęcia fitness. Z sali chętnie korzystają grupy sportowe młodzieży i dorosłych dzięki którym sala tętni życiem nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych i zawodów sportowych ale także wieczorami i podczas weekendów.

Po zrealizowanym w terminie od 8 sierpnia do 15 grudnia 2004 r. kapitalnym remoncie  przez firmę budowlaną p. Mariana Adamka z Dobrej szkoła nabrała nowego blasku. Położono gładzie i odmalowano sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia szkolne. Założone zostały  nowe wykładziny i glazura podłogowa. Całkowicie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.  Przestarzałe kaloryfery zastąpiono nowoczesnymi  grzejnikami . Cały obiekt został z zewnątrz ocieplony  a efekt tych prac przypieczętowała nowa elewacja. Novum stało się zainstalowanie kolektorów słonecznych jako ogrzewania solarnego dla ciepłej wody. Ponadto w międzyczasie firma usługowa p.  Edwarda Gacka z Mszany Górnej dokonała wymiany instalacji elektrycznej.

W roku 2007  stanowisko dyrektora szkoły obejmuje p. Czesława Łabuz. Po szerokich konsultacjach przeprowadzonych z gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami ustaliła, a następnie sukcesywnie wdrażała w życie harmonogram działań, które usprawniły organizację pracy szkoły. Zagospodarowano nowe pomieszczenia na pokój nauczycielski wraz z zapleczem socjalnym, wyposażając je w nowe meble, a także zakupiono nową kserokopiarkę, która zastąpiła wieloletnie już i wysłużone urządzenie. Wygospodarowano pomieszczenie na sekretariat szkoły oraz przeniesiono zbiory biblioteczne do nowego pomieszczenia, które dzięki zakupowi nowych regałów i zainstalowaniu czterostanowiskowego Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej jest pomieszczeniem nowoczesnym i spełniającym oczekiwania uczniów.
Na bieżąco i systematycznie wymienione zostały meble w prawie wszystkich  salach lekcyjnych i w szatniach dla przedszkolaków. Klasy nauczania początkowego, oddziały przedszkolne oraz sala komputerowa wyposażone zostały w nowe tablice lekcyjne i magnetyczne. Wakacje i ferie zimowe wykorzystywane są na malowanie i odnawianie pomieszczeń szkoły. Nowego blasku nabrały klasy, hole, ubikacje i sala gimnastyczna. Na głównych korytarzach szkoły został wycyklinowany parkiet.  W gabinecie dyrektora, w sekretariacie i w sali komputerowej zainstalowany został system alarmowy oraz linia telefoniczna z dodatkowymi odbiornikami.
W roku 2009 w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły cała posesja obsadzona została szpalerami drzew i krzewów ozdobnych, wśród których powstały ozdobne „oazy zieleni”. Inwestycja, której aranżerem i wykonawcą był p. Antoni Szlaga możliwa była do zrealizowania dzięki funduszom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Urzędu Gminy Mszana Dolna. Nowe otoczenie oprócz niewątpliwych zalet estetycznych posiada także niezwykle cenną wartość dydaktyczną;  daje bowiem możliwość dokonywania na miejscu wielu cennych obserwacji, gdyż pani dyrektor zadbała o umieszczenie w dendrologicznym menu okazów potrzebnych do realizacji treści przyrodniczych.

W roku szkolnym 2009/2010 utworzony został w szkole drugi oddział przedszkolny: dla dzieci 5 – letnich. Pomieszczenia obu oddziałów oraz sale klas nauczania początkowego wyposażone zostały w nowe, funkcjonalne meble, dostosowane w swym założeniu do potrzeb realizacji nowej podstawy programowej. Zaś od września 2010 r. oddział przedszkolny 6 – latków zostaje przeniesiony na parter. Nowa lokalizacja przedszkola zapewniła osobne, niezależne od reszty budynku,  wejście, samodzielną szatnię oraz pozwoliła na wygospodarowanie pomieszczenia na salę zabaw i salę do zajęć. Przedszkole zyskało również nowe łazienki i toalety dostosowane do wieku i wzrostu dzieci, a sytuowanie oddziału skróciło maluszkom drogę do jadalni.
Wszystkie te zadania przy skromnym budżecie szkoły nie udałoby się zrealizować w tak krótkim czasie bez zaangażowania rodziców, grona pedagogicznego, pozyskania sponsorów oraz wsparciu organu prowadzącego. Zrealizowane działania są pozytywnie oceniane i z radością akceptowane przez wszystkie strony.

                                  


W roku szkolnym 2009/2010, w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”  zakładającego wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego zaistniała możliwość pozyskania wsparcia finansowego na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem było zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. 

Dzięki staraniom pani dyrektor „Radosna szkołą” zawitała również do nas. Nowa „świetlica”, jak ją nazywamy, wyposażona jest w przyrządy pozwalające na zaspokajanie przez dzieci potrzeby ruchu i obejmuje w szczególności, miękkie klocki, miękkie piłki różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową oraz w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniające małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Wartość projektu zamknęła się w kwocie 6.000 zł.  Dyrektor szkoły, przy wsparciu Rady Rodziców doposażyła świetlicę w nowoczesny telewizor plazmowy. Dzięki tym staraniom szkołą zyskała wspaniale prezentujące się miejsce rekreacyjno – edukacyjne. Z wielką radością został przyjęty nowo wybudowany plac zabaw dla dzieci, który stał się miejscem aktywnego spędzania czasu przez najmłodszych pod opieką nauczycieli i rodziców. Młodzież szkolna i pracująca, a także rodzice uczniów chętnie korzystają z pięknego obiektu sportowego „Orlik”, który został wybudowany w sąsiedztwie szkoły. Boisko „Orlik” stało się wspaniałym dopełnieniem obiektów sportowych, z których korzystają uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego.

Sale edukacji wczesnoszkolnej i II etapu edukacyjnego urządzono zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej; wydzielono miejsca do zabaw rekreacyjnych, miejsca do pracy, a także zakupiono szafki indywidualne dla uczniów w celu pozostawiania książek i przyborów szkolnych.

Urządzono nowe pomieszczenie biblioteczne: zakupiono nowe regały na książki, doposażono bibliotekę w Multimedialne Centrum Informacji, zakupiono oprogramowanie komputerowe do pracy nad dysortografią, dysleksją. Uczniowie chętnie korzystają z księgozbioru i MCI. Urządzono i wyposażono w odpowiednie regały szkolną składownię akt. Wyposażono sale lekcyjne w projektory multimedialne i tablicę interaktywną, szatnie uczniów wzbogaciły się o nowe szafki- wieszaki dla młodszych uczniów oraz indywidualne szafki dla uczniów klas IV-VI przeznaczone również na pozostawianie książek i przyborów szkolnych. Przeprowadzono wiele prac mających na celu przygotowanie bazy szkoły do przyjęcia dzieci 6- letnich do klasy pierwszej, a także stworzono dzieciom w wieku przedszkolnym odpowiednie warunki do nauki i zabawy: dostosowano meble, stoliki i krzesełka do wzrostu dzieci, wydzielono szatnie, łazienki. Zadbano także o odpowiednią opiekę dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo w ramach szkolnej świetlicy. Wyremontowano, zmodernizowano i wyposażono w nowy sprzęt szkolną kuchnię i jadalnię oraz uzyskano pozwolenie inspekcji sanitarnej na prowadzenie zbiorowego żywienia przez co stworzono uczniom i dzieciom przedszkolnym możliwość dożywiania w formie gorącego posiłku. Szkoła przystępuje do licznych programów i projektów, w ramach których uzyskuje pomoce dydaktyczne, dodatkowe zajęcia specjalistyczne i rozwijające uzdolnienia uczniów. W ramach projektów uczniowie korzystają z refundowanego mleka oraz owoców i warzyw. Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i predyspozycji. Uczniowie naszej szkoły zdobywają wysokie wyniki w nauce co się przekłada na wysokie wyniki w sprawdzianie po klasie VI, a także wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, tematycznych, plastycznych, recytatorskich, muzycznych i sportowych. Szkoła wzbogaca się również w piękne stroje regionalne, w których to uczniowie reprezentują ją na zewnątrz oraz pięknym śpiewem i graniem rozsławiają jej imię.

Dziś więc nasza szkoła jest nowoczesną placówką, która spełnia oczekiwania uczniów i nauczycieli oraz miejscem gdzie uczniowie chętnie przebywają i czują się bezpiecznie.

                                              

Dzisiaj jest
Wtorek
18 lutego 2020
Imieniny obchodzą
Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zuzanna, Zula
Do końca roku zostało
318 dni