z ostatniej chwili
W dniu 7 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Mszana Dolna z powodów organizacyjnych, czynne będzie w godzinach od 12:00 do godziny 15:00. Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


GMINA MSZANA DOLNA PODSUMOWUJE INWESTYCJE W KADENCJI 2018 - 2024

16/04/2024, dodał: Maciej Liberda czytano: 812 razy
W kadencji samorządu 2018-2024 Gmina Mszana Dolna wykonała szereg inwestycji wzbogacając tym samym infrastrukturę i poprawiając warunki życia mieszkańców i przedsiębiorców.

Postawiono głównie na rozbudowę sieci dróg osiedlowych, bieżące remonty obiektów użyteczności publicznej i naprawy szkód po nawalnych deszczach w czerwcu 2020 r., kiedy to straty w infrastrukturze gminnej oszacowano na 12 mln. zł. Znacząco rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej. Starczyło również środków na inwestycje kubaturowe i programy ekologiczne.

Najważniejsze inwestycje mijającej kadencji samorządu

Ta kadencja jest wyjątkowo długa, zatem zrealizowanych inwestycji jest także więcej niż zwykle. Te najważniejsze w gminie to:

 • Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mszanie Górnej i utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej
 • Kompleksowa modernizacja boisk sportowych w Rabie Niżnej, Kasinie Wielkiej (przy Szkole Podstawowej nr 2), w Lubomierzu (przy Szkole Podstawowej nr 2) i Orlika w Kasinie Wielkiej
 • Powstały dwie otwarte strefy aktywności (OSA) w Kasince Małej i Mszanie Górnej
 • Wybudowano chodniki wraz z oświetleniem ulicznym w Łostówce i w Łętowem
 • Rozbudowana została sieć dróg gminnych. Tylko w mijającej kadencji zmodernizowano ponad 50 dróg za łączną kwotę ponad 30 mln. zł.
 • Wyremontowano lub wybudowano 6 mostów za kwotę 1,68 mln. zł.
 • Zlecono wykonanie 11 projektów dróg gminnych i chodników przy drogach publicznych za kwotę 2,8 mln. zł. Dzięki tym dokumentacjom będziemy w kolejnej kadencji gotowi na pozyskiwanie środków w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej,
 • Zmodernizowano 6 placów zabaw (4 przyszkolne i 2 ogólnodostępne, przy strefach aktywności w Kasince Małej i Mszanie Górnej).

Raport dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej

W ciągu mijającej kadencji samorządu gmina Mszana Dolna zrealizowała budowę kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej. Inwestycja rozpoczęta została w roku 2019. Wykonano 32,1 km sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami. Do sieci zostało podłączonych blisko 300 budynków, w tym również Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia, Dom Pomocy Społecznej, w którym obecnie przebywa około 100 mieszkańców oraz remiza OSP.

Z kanalizacji korzystają również mieszkańcy miasta Mszana Dolna oraz przedsiębiorstwa (także prowadzone przez mieszkańców naszej gminy) m.in. restauracje, sklepy, firmy handlowe, zlokalizowane w pobliżu tzw. „łącznika” biegnącego przez miasto Mszana Dolna wzdłuż ulic Zakopiańskiej i Krakowskiej. W najbliższej przyszłości, na skutek rozbudowy sieci przez miasto Mszana Dolna do „łącznika” zostaną przyłączone kolejne domy. Przez teren miasta, gmina wykonała 3,9 km sieci za kwotę 2,53 mln. zł netto.

Łączny koszt budowy kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej wraz tzw. łącznikiem wyniósł 13,8 mln zł brutto. Podatek Vat został odzyskany przez Gminę i przeznaczony na inne inwestycje.

Aktualnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Zagórki w Mszanie Górnej. W ramach inwestycji powstanie 745 m.b. nowej sieci, do której zostanie podłączonych 15 gospodarstw domowych.

Zaopatrzenie obiektów publicznych w wodę pitną i użytkową

Wyrazem troski o potrzeby mieszkańców jest zaopatrzenie w wodę pitną i użytkową obiektów publicznych na terenie gminy. Odpowiadając na zapotrzebowanie w tym obszarze budujemy obecnie studnie głębinowe dla szkół: w Łostówce, Olszówce i Kasinie Wielkiej, która zasili dodatkowo Ośrodek Zdrowia i Remizę OSP. W Szkole Podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej studnia jest już eksploatowana.

Środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych

W ostatniej kadencji gmina pozyskała łącznie 70 mln. zł ze źródeł zewnętrznych. Środki te pochodziły zarówno z instytucji krajowych jak i unijnych. Budżet roczny gminy (po stronie wydatków) to około 100 mln. zł.

W mijającej kadencji pozyskano środki w ramach POLSKIEGO ŁADU w wysokości
24 mln. zł na realizację zadań inwestycyjnych. Środki te są zagwarantowane i zostaną przekazane w roku 2024 i latach późniejszych.

Kondycja finansowa i zadłużenie gminy

Stan zadłużenia Gminy Mszana Dolna na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 8,2 mln. zł. Konsekwentnie i systematycznie dążyliśmy w mijającej kadencji do zmniejszenia zadłużenia. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat dług gminy został zmniejszony o ponad 8 mln. zł. Mimo to utrzymano duże tempo inwestycji. To dobry prognostyk, świadczący o dobrej kondycji gminy, co pozwoli gminie swobodnie sięgać po środki zewnętrzne w przyszłości. Wszystkie rozpoczęte i trwające obecnie zadania inwestycyjne mają zapewnione pełne finansowanie. Daje to gwarancję, że zostaną zakończone w najbliższym czasie.

Wszystkie przedsięwzięcia, mimo przejściowych trudności i niewygód dla mieszkańców, które są wpisane w proces budowy, wpłynęły na poprawę warunków ich życia, bezpieczeństwo i komfort. Dzięki rozbudowie infrastruktury możliwy jest rozwój lokalnych przedsiębiorstw, wzrasta też atrakcyjność regionu.

Rozbudowa sieci dróg gminnych

W latach 2018-2024 gmina zmodernizowała 51 dróg asfaltowych, (blisko 30 km). Kolejnych 5 dróg gminnych jest obecnie w trakcie budowy.

W bieżącej kadencji planowaliśmy zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mszanie Górnej i Lubomierzu. Tworzenie dokumentacji dobiega końca, jednak przez wydłużającą się procedurę budowa nie została jeszcze rozpoczęta.

Pozostałe zadania inwestycyjne

Prócz wymienionych dużych i kosztownych obiektów warto również wspomnieć o nieco mniejszych, lecz również istotnych i użytecznych przedsięwzięciach, takich jak:

 • wymiana stolarki okiennej i remont mieszkań w ośrodku zdrowia w Rabie Niżnej, wraz z utworzeniem miejsc parkingowych i zagospodarowaniem przestrzeni obok ośrodka zdrowia i udostępnienie windy dla pacjentów,
 • remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku tzw. Małej Szkoły w Mszanie Górnej i przekazanie ich do użytkowania w formie świetlicy środowiskowej dla zrzeszonych w organizacjach pozarządowych mieszkańców Mszany Górnej,
 • rozbudowa remizy OSP w Łętowem,
 • remont sanitariatów w placówkach szkolnych w Mszanie Górnej i Rabie Niżnej,
 • gruntowny remont kotłowni w szkole w Olszówce,
 • remont pomieszczeń remizy OSP w Lubomierzu,
 • bieżące remonty i doposażenie placówek szkolnych na terenie gminy.

Inwestycja niezrealizowana

Duża inwestycja kubaturowa, która była zaplanowana, a ostatecznie nie została zrealizowana to budowa nowej szkoły w Olszówce. Mimo pozyskanych przez gminę środków finansowych, gotowego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, społeczność Olszówki podjęła decyzję o odstąpieniu od budowy. Proponowane przez władze gminy rozwiązania dotyczące organizacji zajęć szkolnych dla uczniów z Olszówki na czas budowy nowej szkoły nie zostały zaakceptowane przez rodziców.

Informacje z Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Mszana Dolna

red. Anna Petrycka

Opisane wyżej największe inwestycje to tylko część z wielu poniesionych nakładów na potrzebne i użyteczne modernizacje wykonane w placówkach szkolnych, ośrodkach zdrowia, jednostkach OSP i wsparcie licznych i stale rozwijających się organizacji pozarządowych. Dopełnieniem obrazu niech będą fotografie wykonanych obiektów (opr. Anna Petrycka)

ZOBACZ VIDEO - TUTAJ