Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

 

Szkoła dnia dzisiejszego,  - to miejsce, w którym dobrze się czujemy, które spełnia nasze oczekiwania: dobrze kształci, dobrze wychowuje, dostrzega w każdym z nas pozytywne cechy, uzdolnienia i rozwija je, a przy tym zachowuje i pomnaża dziedzictwo kulturowe, tożsamość narodową, dba o środowisko społeczne, to nasza -

 PRZYJAZNA SZKOŁA


Mottem, które nam w tej wszechstronnej działalności przyświeca są słowa Matki Teresy a Kalkuty:


„Nie musimy robić wielkich rzeczy
lecz małe, ale z ogromna miłością”

Koncepcja pracy i rozwoju szkoły nastawiona jest w szczególności na:

 • Podnoszenie wyników kształcenia, nauczania i wychowania.
 • Twórcze aktualizowanie oferty edukacyjnej nastawionej na : oczekiwania i potrzeby uczniów i rodziców oraz profesjonalizm kompetencje kadry pedagogicznej.
 • Uzyskiwanie certyfikatów podnoszących jakość kształcenia i wychowania.
 • Krzewienie i kultywowanie kultury i tradycji regionu.
 • Szerokie zastosowanie technologii informacyjnych i edukacji multimedialnej w praktyce szkolnej.
 • Udział w programach, a tym samym tworzenie projektów związanych z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej.
 • Szeroko pojętą współpracę z:
   • Rodzicami jako ekspertami, którzy najlepiej znają charakter i potrzeby swoich dzieci, a naszych uczniów, również angażowanie rodziców w życie szkoły.
   • Kościołem, a tym samym: krzewienie ideałów dobra, opartego na wartościach chrześcijańskich, wpajaniu postaw empatii i tolerancji.
   • Urzędem Gminy celem zaangażowania całej społeczności szkolnej w ważne wydarzenia i Zycie gminy, a tym samym kształcenie postaw obywatelskich i patriotyzmu uczniów, tak aby uczniowie rozumieli wartość kultury i tradycji, kształtowali postawy twórcze, a także umieli uczestniczyć w szeroko pojętej kulturze, byli jej aktywnymi uczestnikami i odbiorcami.
   • Ośrodkiem Zdrowia, w celu propagowania zdrowego stylu życia, higieny i idei świadomego dbania o swoje zdrowie.
   • Ochotniczą Strażą Pożarną, by uczniowie umieli się zachować w sytuacji zagrożenia oraz rozumieli potrzebę bezinteresownej pomocy innym w takiej sytuacji.
   • Klubami sportowymi jako miejscem aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów oraz krzewienia sportu i rekreacji, a także kształtującego postawy zdrowego współzawodnictwa i zasad „fair play”
   • Innymi szkołami z terenu Gminy Mszana Dolna, szczególnie gimnazjum w Kasince Małej jako kolejnym etapem procesu edukacyjnego absolwentów naszej szkoły.
 • Wdrażaniem technologii informacyjnej i jej wykorzystaniem w usprawnianiu zarządzania oraz kreowania wizerunku szkoły.
 • Dbałości o wygląd i estetykę budynku, pomieszczeń i otoczenia szkoły.

W pracy zawodowej wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły przyświeca przesłanie, iż dobro dziecka jest najważniejsze, dlatego dbamy, aby powierzone naszej opiece dzieci były zadowolone i szczęśliwe, aby szkoła była ich drugim domem, gdzie czują się bezpieczne.

Dzisiaj jest
Niedziela
27 listopada 2022
Imieniny obchodzą
Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz
Do końca roku zostało
35 dni