Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

Terapia pedagogiczna w klasach młodszych

 TERAPIA PEDAGOGICZNA

Prowadząca mgr Renata Szczypka

Wśród uczniów naszej szkoły coraz liczniejszą grupę stanowią dyslektycy. Są oni objęci pomocą  terapeutyczną w postaci zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym trudności w uczeniu się. Zajęcia prowadzone są na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Odbywają się one cyklicznie /w określonych dniach i godzinach/, w zależności od potrzeb indywidualnych każdego ucznia, w zespołach 3-4 osobowych. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz różnego rodzajami nieprawidłowości rozwoju i zachowania korzystają z zajęć terapii pedagogicznej w świetlicy szkolnej „Radosna szkoła”. Świetlica wyposażona jest w ciekawe, kolorowe i zachęcające do pracy pomoce terapeutyczne i dydaktyczne. Praca korekcyjno-kompensacyjna przebiega w miłej i przyjaznej atmosferze.  Zajęcia prowadzone są w oparciu o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną , zalecenia i wskazówki poradni. Wśród zadań terapeutycznych realizowanych na zajęciach są między innymi :
integracja zespołu;
wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w pracy zespołowej;
eliminowanie stresu i napięć emocjonalnych;
stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesu;
budzenie wiary we własne możliwości;
podnoszenie samooceny i wzmacnianie aktywności.
     Program pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ma na celu usprawnianie umiejętności poprawnego mówienia, czytania i pisania (pod względem kaligraficznym i ortograficznym). Stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych w sferze wrażliwości słuchowej, wzrokowej, ruchowej. W pracy z uczniami dominują urozmaicone formy ćwiczeń, stosowanie gier dydaktycznych i ortograficznych, zabaw oraz wykorzystywanie rożnego rodzaju klocków, układanek mozaikowych, konstrukcyjnych, loteryjek, domin, dyktand graficznych, krzyżówek, programów komputerowych itp. Odpowiednio dobrane pomoce pozwalają na właściwą  realizację poszczególnych zadań terapeutycznych. Ponadto warunki lokalowe i bazowe zapewniają klimat bezpieczeństwa, zaufania i spokoju,  wspomagają skuteczność terapii.

 

Dzisiaj jest
Niedziela
27 listopada 2022
Imieniny obchodzą
Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz
Do końca roku zostało
35 dni