Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

Biblioteka szkolna

 

TYGODNIOWY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w roku szkolnym 2020/2021

 

Dni tygodnia

Godziny otwarcia biblioteki

Wypożyczający

 

Poniedziałek

 

 

10.30 – 13.30

 

klasy I - III

 

Wtorek

 

 

9.30 – 13.30

 

klasy IV, V, VI a i VI b

 

Środa

 

 

10.30 – 14.30

 

klasy I - III

 

Czwartek

 

 

11.30 – 15.30

 

 

klasa VII a, VII b, VIII

 

Piątek

 

 

10.30 – 13.30

 

klasy IV, V, VI a i VI b

 

Uwagi: Zalecane są powyższe dni i godziny odwiedzin w bibliotece szkolnej przez poszczególne klasy. Niezależnie uczniowie mogą korzystać również w innym dogodnym dla siebie terminie.

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 obowiązujące w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

1. Nauczyciel bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków nosi osłonę nosa i ust oraz dezynfekuje ręce.

2. Zachowuje on bezpieczną odległość 2 metrów od rozmówcy.

3. Biblioteka jest często wietrzona, regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy. Prowadzony jest monitoring prac porządkowych w bibliotece szkolnej.

4. W bibliotece może przebywać jednocześnie z bibliotekarzem tylko 1 użytkownik w wyznaczonym przez oznakowanie miejscu.

5. Użytkownicy po przyjściu do biblioteki dezynfekują ręce.

6. Pozostali użytkownicy czekający na możliwość skorzystania z biblioteki zachowują między sobą bezpieczną odległość 2 metrów.

7. Użytkownicy nie mogą korzystać z wolnego dostępu do półek oraz czytelni. Z użytku wyłączone są również stanowiska komputerowe.

8. Obsługa użytkowników jest ograniczona do minimum. W przypadku chęci skorzystania z wypożyczalni przez użytkownika rekomendowany jest wcześniejszy kontakt z nauczycielem bibliotekarzem za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan / poczty e-mail.

9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia korona wirusem SARS-CoV- 2 u pracownika szkoły mającego kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Realizacja przyjmowania zwrotów materiałów bibliotecznych

1. Ograniczony zostaje dostęp do zbiorów bibliotecznych. Obsługa czytelnika ma miejsce na specjalnie wyznaczonym stanowisku.

2. Czytelnik przed oddaniem wypożyczonych zbiorów odczytuje numer inwentarzowy zamieszczony na pieczątce oraz odkłada materiały biblioteczne na blat stolika.

3. Nauczyciel bibliotekarz odnotowuje zwrot na karcie czytelnika.

4. Po przyjęciu materiałów bibliotecznych od czytelnika nauczyciel bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat n którym leżały książki.

5. Zwrócone materiały biblioteczne zostają poddane kwarantannie na okres 3 dni oraz oznaczone datą zwrotu.

6. Odizolowane egzemplarze wyłączone są z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie włączone są do użytkowania, w dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami stosuje się rękawiczki.

7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych materiałów bibliotecznych i w razie jakichkolwiek nieprawidłowości kontaktuje się z czytelnikami.

8. Procedury bezpieczeństwa dotyczą okresu epidemii. Regulamin biblioteki w dalszym ciągu jest aktualny.

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji dotyczących organizacji pracy bibliotek przygotowanych przez Bibliotekę Narodową, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

 

 

Drodzy Uczniowie!

Na czas zamknięcia szkół jednym z priorytetów biblioteki jest wskazanie uczniom gdzie można znaleźć darmowe książki. Poniżej przedstawiam wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł ebooków oraz audiobooków. Niech posłużą one w uzupełnianiu Waszej wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Miłej lektury.

WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE

WolneLektury.pl

Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

ChmuraCzytania.pl

Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów. Nie wymaga logowania.

Polona.pl

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

 

OFERTY FIRM

Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

Jak skorzystać z promocji?

 1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.

 2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon

 3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.

 4. Aktywuj usługę Empik Premium.

 5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

Publio - darmowe ebooki

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

Nexto

Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki.

 

AUDIOBOOKI

Polska-Poezja.pl

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo,  w serwisie YouTube.

Spotify

Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

Audio-Bajki.pl

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

Bajkowisko.pl

Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

Polskie Radio Dzieciom

Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności  logowania.

 

Bibliotekarz szkolny

 

Ogólny plan pracy biblioteki szkolnej

 

1.Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem:

- rozmowy o książkach i ciekawych artykułach z czasopism

- kierowanie lekturą czytelników bardziej zaawansowanych

- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych, tematycznych i innych

- otaczanie opieką uczniów stroniących od książki i biblioteki

2. Rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową:

- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego

- kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania książek z określonych dziedzin wiedzy

3.  Inspirowanie czytelnictwa w szkole:

- reklamowanie książek na gazetce szkolnej

- prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie

- wyróżnianie najaktywniejszych czytelników w szkole

- obchody Międzynarodowego Dnia Książki.

 

 

Współpraca łączników klasowych z biblioteką

 

1. Zadania łącznika klasowego:

a) dbanie o czytelnictwo uczniów swojej klasy poprzez informowanie 1raz w miesiącu wychowawców i swoich kolegów w klasie o stanie czytelnictwa,

b) odczytywanie statystyki czytelnictwa na lekcjach wychowawczych,

c) przypominanie o terminowym zwrocie książek,

d) pośredniczenie pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, wychowawcą i uczniami we wszystkich sprawach związanych z biblioteką,

e) przekazywanie informacji zaleconych przez bibliotekarza o działalności biblioteki i organizowanych imprezach czytelniczych (informowanie o konkursach i innych akcjach organizowanych przez bibliotekę),

f) uczestnictwo w zebraniach klasowych łączników bibliotecznych,

g) wypożyczanie książek i innych materiałów bibliotecznych na zajęcia lekcyjne i inne,

h) na koniec roku szkolnego (w czerwcu) sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie klasy zwrócili książki do biblioteki szkolnej,

i) znajomość i przestrzeganie regulaminu aktywu bibliotecznego,

j) znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa w aktywie,

k) dawanie przykładu wzorowego zachowania w bibliotece,

l) angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej,

m) organizowanie prac w aktywie bibliotecznym w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.

2. W celu realizacji swoich zadań łącznik:

a) uczestniczy w zebraniach klasowych łączników bibliotecznych,

b) informuje uczniów i wychowawców o stanie wypożyczeń, o wystawach i imprezach organizowanych przez bibliotekę,

c) może uczestniczyć w pracach aktywu bibliotecznego,

d) ma dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz zasobów Centrum Multimedialnego,

e) ma zwiększony limit wypożyczeń książkowych,

3. Za sumienną pracę w bibliotece członkowie aktywu są honorowani pochwałami, punktami dodatnimi z zachowania, dyplomami uznania.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:

- korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych

- przeglądania programów multimedialnych

- przygotowania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego

na komputerach

2. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

3. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.

4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.

5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 20 minut.

Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.

6. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.

7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.

8. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.

9. Wyszukiwane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych nośnikach pamięci.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

11. Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu.

12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własna rękę.

13. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 2 W KASINCE MAŁEJ

 1. Zasady ogólne.

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach. Godziny otwarcia biblioteki umieszczone są w pobliżu wejścia do biblioteki i w pokoju nauczycielskim.

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

 1. W bibliotece należy zachować ciszę.

 2. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 1. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.

 2. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go. 

 1. Zasady korzystania z wypożyczalni.

 1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.

 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres trzech tygodni.

 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

 4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazana przez bibliotekarza.

 1. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na tydzień przed końcem roku szkolnego.

 1. Zasady korzystania z czytelni.

 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.

 2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.

 1. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

 2. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

 1. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

 2. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

 

 Bibliotekarz:  mgr Małgorzata Knapczyk

Dzisiaj jest
Niedziela
29 stycznia 2023
Imieniny obchodzą
Franciszek Salezy, Gilda, Hanna, Walerian, Waleriana, Waleriusz, Zdzisław
Do końca roku zostało
337 dni