Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Konspekty

Scenariusz szkolno-przedszkolnego konkursu wiedzy o zdrowiu przeprowadzonego  20.03.2014r. pod  hasłem   „W zdrowym ciele zdrowy duch”  działanie w ramach realizacji „Roku Szkoły w Ruchu” ( zadanie z obszaru nr 3, edukacja zdrowotna) i planu współpracy oddziałów przedszkolnych z klasą I

CEL GŁÓWNY:

-  poszerzanie wiedzy dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej, zasad zdrowego żywienia,

- nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków,

- integracja dzieci z oddziału przedszkolnego z  uczniami klasy I

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: (dziecko):

- dostrzega konieczność spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia,

- rozumie znaczenie czystości dla zdrowia,

- rozumie konieczność codziennych zabiegów higienicznych,

- aktywnie uczestniczy podczas rywalizacji,

- potrafi współpracować w grupie

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zagadki , malowanki o tematyce zdrowotnej, puzzle „Ząb”, przybory potrzebne do utrzymania higieny osobistej, nagrania piosenek o tematyce zdrowotnej, naturalne okazy owoców i warzyw, mleko.

 PRZEBIEG KONKURSU

1. Rozpoczęcie konkursu i powitanie wszystkich uczestników przez prowadzącą.

2. Zabawa integracyjna „Iskierka przyjaźni”

3. Dokonanie podziału dzieci na cztery mieszane drużyny, oznaczenie poszczególnych drużyn  kolorowymi  emblematami, wskazanie drużynom  miejsc przy stolikach.

4. Wyjaśnienie zasad uczestnictwa w zadaniach konkursowych.   Za każde dobrze wykonane zadanie konkursowe drużyny otrzymywać  będą  odpowiednią ilość  punktów.

5.  Zadania konkursowe:

a)  Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej (1 punkt za każdą prawidłowo rozwiązaną zagadkę) . Każda drużyna rozwiązuje po trzy zagadki.

- Kiedy kaszlesz, kichasz w głos, w co należy wsadzić nos? (chusteczka)

- Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, a brudne ręce w czyste zamieni. (mydło)

- Zawsze w przychodni w fartuchu białym zęby tak leczy, by nie bolały (dentysta)

 - Co to jest na pewno wiesz, najeżona jest jak jeż. Lecz nikogo nie kłuje, tylko zęby szoruje (szczoteczka do   zębów)

- Służy do picia, służy do mycia bez niej na ziemi nie byłoby życia (woda)

- Wisi w łazience wycierasz nim ręce (ręcznik)

 - Leczy wszystkich ludzi, odwiedza też chore dzieci. Chodzi w białym fartuchu. (lekarz)

- Wody i mydła pilnie unika. Co weźmie do rąk wszystko poplami. A jak nazwiecie takiego    

  chłopczyka?. Ja wam nie powiem nazwijcie go sami. (brudas)

 - Schowała się w tubie, używać ją lubię, a i mała szczotka chętnie się z nią spotka (pasta)

 - Do tego sklepu czasami chodzimy, po krople, syrop lub witaminy (apteka)

- Ono pewnie cię przekona, że twarz twoja zabrudzona (lustro)

- Nosi biały czepek i biały fartuszek, ażebyś był zdrowy czasem ukłuć musi (pielęgniarka)

 • Wspólna zabawa taneczna do piosenki „Fikający zuch”

b)       Puzzle „Zdrowy ząb” – wybieranie produktów zdrowych dla zębów i ułożenie z nich sylwety zęba.

 • Zabawa ruchowa „Krótkie polecenia przy muzyce”

c)      Tajemnicze pudełko „Co to jest i do czego służy?” – rozpoznawanie przyborów do higieny osobistej po dotyku. Wyjaśnienie, do czego dany przedmiot służy.

 • „Szczotka, pasta” – zabawa ruchowa przy piosence

d)      Rozpoznawanie warzyw i owoców po smaku (jabłko, banan, marchew, rzodkiewka)

e)      „Mleczny król” – przedstawiciele drużyn mają za zadanie wypicie  jak najszybciej mleka z kubka przez słomkę.

f)      „Kwaśna cytryna” – konkurencja polega na zjedzeniu w jak najkrótszym czasie plasterka cytryny z  uśmiechem przez reprezentantów drużyn oraz nauczycielki z każdej grupy.

 • Zestaw ćwiczeń – każda drużyna prezentuje po trzy ćwiczenia gimnastyczne. Wszyscy ćwiczą razem

g)     Wyścig „Piłka na talerzu” – każda z drużyn ustawia się w kole. Nauczycielki otrzymują plastikowy talerz i małą piłeczkę. Na sygnał należy przekazywać talerzyk ze znajdującą się na nim piłką każdej osobie w kole tak, aby piłka nie spadła. Konkurencja jest przeprowadzana na czas.

 h)     Miniturniej – każda z drużyn odpowiada na dwa pytania

Co należy zrobić przed jedzeniem?

a)      zatańczyć

b)      umyć ręce

c)       przeczytać książkę

Żeby zdrowym być, trzeba;

a)      jeść owoce,

b)      chodzić po drzewach

c)       oglądać telewizję

Gdy zjemy jabłko, ogryzek wyrzucamy

a)      do kosza,

b)      przez okno,

c)       chowamy do kieszeni

Gdzie mieszkają witaminy?

a)      w słodyczach,

b)      w balonie,

c)       w owocach i warzywach

Jak nazywa się lekarz, który leczy zęby?

a)      chirurg,

b)      dentysta,

c)       okulista

Co jest szkodliwe dla zębów?

a)      mleko,

b)      słodycze,

c)       owoce

Co jest potrzebne do mycia zębów?

a)      woda, szczoteczka, pasta,

b)      mydło, szczoteczka,

c)       szczoteczka, woda

Co należy zrobić przed snem?

a)      Zatańczyć walca,

b)      umyć się,

c)       zobaczyć księżyc na niebie

 • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej

ZAKOŃCZENIE

1. Zakończenie konkurencji, podliczenie punktów, ogłoszenie wyników.

2. Rozdanie uczestnikom nagród (kolorowanek o tematyce zdrowotnej, owocu  dla każdego dziecka).

 3. Podziękowanie za wspólnie spędzony czas. Pożegnanie uczestników konkursu.

  

Scenariusz aktywnych zajęć  wychowania przedszkolnego w ramach zadania z obszaru nr 1 działanie w ramach realizacji „Roku Szkoły w Ruchu”

 

„Konkursy i zawody sportowe”  14.03.2014r.

CELE OGÓLNE:

 

 • rozwijanie szybkości, zwinności i samodzielności;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w parach lub grupie;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach zabawowych, wpajanie zasady fair play, wdrażanie do znoszenia  porażki

CELE OPERACYJNE: (dziecko…)

 • potrafi sprawnie przejść z piłeczką na łyżeczce,
 • potrafi celnie rzucać do celu,
 • współpracuje z innymi dziećmi  podczas wykonywania zadań,
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się podczas zawodów,
 • sprawnie i dokładnie wykonuje zadania

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

łyżki, piłeczki do tenisa stołowego, pachołki, woreczki gimnastyczne, hula-hop, skakanki, szarfy, worki  z materiału do skakania, ławeczki gimnastyczne, chusta animacyjna

PRZEBIEG ZAWODÓW:

 

 1. Powitanie wszystkich uczestników zawodów.
 2. Dokonanie podziału grupy przedszkolnej na trzy drużyny.
 3. Wyjaśnienie zasad uczestnictwa w konkurencjach.
 4. Ustawienie drużyn na wyznaczonych miejscach.
 5. Zadania do wykonania:
 • „Bieg z piłeczką na łyżce”  - pokonanie slalomu między pachołkami bez upuszczenia piłeczki, pozostawienie łyżki i piłeczki w  wyznaczonym  miejscu,  powrót na start biegiem, ustawienie się na końcu rzędu. Następny zawodnik biegnie do wyznaczonego miejsca zabiera łyżkę z  piłeczką, pokonuje slalom między pachołkami , wraca na start, przekazuje łyżkę dalej i ustawia się na końcu swojego rzędu.
 • „Podaj dalej górą i dołem” – przyjęcie odpowiedniej pozycji: ręce w górze nad głową. Pierwsi zawodnicy w drużynach otrzymują piłki, które będą podawać nad głowami.  Kiedy piłki dojdą do ostatnich dzieci w rzędach zabierają piłki  i idą na początek rzędów i znowu piłki wędrują nad głowami. Zabawę powtarzamy zmieniając miejsce podawania piłek tzn. między nogami
 • „Sokole oko” – każdy z uczestników zawodów otrzymuje po jednym woreczku gimnastycznym, którym na sygnał będzie trzeba trafić do celu – hula-hop, które jest oddalone od dzieci w pewnej odległości. 
 • „Ja i ty” – dzieci dobierają się w pary.  Ich zadaniem jest pokonanie przygotowanego odcinka trasy w jak najkrótszym czasie z powiązanymi  przy pomocy skakanek nogami . Każdej parze uczestników nauczyciel  wiąże po jednej nodze tak żeby wspólnymi siłami pokonali trasę i wrócili na swoje miejsca
 • „Kangurze skoki” -  rozdanie drużynom dużych , wykonanych z materiału worków. Na umówiony sygnał uczestnik wchodzi do worka i skokami obunóż posuwa się do wyznaczonego miejsca i z powrotem. Kiedy rząd pierwszy, bez upadków skończy wyścig, ten wygrywa.
 • „Marsz po ławeczce” – przed każdym rzędem ustawiona jest ławeczka gimnastyczna. Każdy rząd dzieci przechodzi po ławeczce  stopa za stopą z woreczkiem na głowie. Idąc po ławeczce dzieci mają rozłożone ręce w bok. Na końcu ławeczki  zdejmują woreczek i zeskakują obunóż do przysiadu. Odwracają się i podejmują próbę celnego rzutu woreczkiem w kierunku kolegi z przeciwnej strony.
 • „Bieg sprinterski” – w pewnej odległości ustawione są pachołki. Na umówiony sygnał pierwsza osoba z rzędu biegnie jak najszybciej, obiega pachołek i wraca na koniec kolejki. Biegnie następna osoba.
 1. Zakończenie:

- ogłoszenie wyników;

- podziękowanie dzieciom za wspaniałą, zgodną z przyjętymi  i obowiązującymi zasadami zabawę;

- wspólne zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

 

Scenariusz aktywnych zajęć  wychowania przedszkolnego w ramach zadania z obszaru nr 1 działanie w ramach realizacji „Roku Szkoły w Ruchu”

 

„Zabawy z piłką” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych  dla dzieci 6-letnich  24.03.2014r.

 

CEL OGÓLNY:

 

 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci;
 • uświadamianie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych;

CELE OPERACYJNE: (dziecko…)

 

 • sprawnie rzuca i chwyta piłkę;
 • prawidłowo wykonuje  proponowane ćwiczenia;
 • jest sprawne ruchowo;
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych;
 • zgodnie współdziała z innymi dziećmi

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: piłka dla każdego dziecka

LITERATURA:  Kazimiera Wlaźnik – „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”, R. Trześniowki „Gry i zabawy ruchowe”

PRZEBIEG:

 

I. Część  wstępna.

 • Zbiórka, przywitanie, omówienie celu  zajęć.
 • Zabawa o charakterze ożywiającym „Berek”
 • Ćwiczenie orientacyjno-porządkowe – dowolna zabawa z piłkami. Dzieci swobodnie poruszają się po sali podrzucając jednocześnie piłki prawą i lewą ręką. Na umówiony sygnał dzieci zatrzymują się bez ruchu. Kolejny sygnał zaprasza  dzieci  do dalszej zabawy, która jest powtarzana kilka razy.

 

II. Część główna 

Dzieci stoją w rozsypce, twarzami do nauczyciela, trzymając piłki w rękach. Wykonywanie ćwiczeń.

 • Ćwiczenie mięśni grzbietu.

W  leżeniu przodem:

- obracanie piłki brodą,

- rzuty piłki w górę i chwyt oburącz.

 • Ćwiczenie wyprostne.

N. ma narysowane na kartonie wzory liter, np. Y, X, I, C, O. Dzieci leżąc na plecach, przyjmują pozycję ciała w kształcie pokazanym przez N-la 

 • Ćwiczenie siły.

Dzieci idą na czworakach, podbijając piłkę, aby toczyła się do przodu.

 • Kozłowanie piłki w miejscu i w biegu prawą i lewą ręką, a następnie podskoki w rytmie odbijającej się piłki.
 • Ćwiczenie rzutu – rzut do kosza z bliższej i dalszej odległości.
 • Ćwiczenie zwinności – obieganie toczącej piłki.
 • Skoki – przeskoki przez piłkę skokiem rozkrocznym.
 • Ćwiczenie stóp – w siadzie, toczenie piłki prawą  stopą do lewej i odwrotnie.
 • Ćwiczenie wyprostne – piłka trzymana oburącz nad głową, marsz we wspięciu.
 • Ćwiczenia w parach

Dzieci, zwrócone twarzami do siebie, ustawione wzdłuż  sali. 

Przekazują sobie piłkę w parach, rzucając  ją obiema rękami: na wysokości klatki piersiowej, kozłem.

Rzucanie piłki prawą  ręką do współćwiczącego: łukiem w górę, kozłem.

 • Zawody w zespołach.

Dzieci ustawione w dwóch rzędach – podawanie piłki z ręki do ręki  górą, podawanie piłki z ręki do ręki dołem między szeroko rozstawionymi nogami.

 • Marsz uspokajający.

III. Część końcowa:

 • Zebranie i  schowanie piłek.
 • Omówienie zajęć – dzieci wypowiadają się na temat ćwiczeń, które sprawiły im trudność.
 • Zakończenie zajęć.

 

Konspekt

Temat: Kształtujemy szybkość podczas zabaw i gier bieżnych

U: uczeń potrafi kręcić hula - hop

S: koordynacja wzrokowo - ruchowa

W: zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć

P: uczeń przestrzega ustalonych reguł zabaw i gier

Przybory: piłki, pachołki, hula – hop, skakanki, szarfy ringo

 

Część lekcji

Treść zajęć

Interpretacja treści

Uwagi

Rozpoczęcie

Zajęć

 

Zabawa ożywiająca

 

 

 

Ćwiczenia kształtujące

 

1.Zbiórka, podanie tematu zajęć

2. Zabawa ożywiająca „Indianie i kowboje” – uczniowie ustawieni w polu karnym mają za zadanie przebiec w drugie pole karne, osoba zbita ustawia się  na połowie boiska z piłką i staje się kowbojem i próbuje zbić pozostałe przebiegające osoby:

Ćwiczenia kształtujące z hula – hop:

1. Przebiegnięcie przez wszystkie kółka

2. Skoki obunóż, jednonóż

3. Co drugie hula hop – przysiad lub pajacyk

4. Ćw. Koordynacyjne z hula – hop ( podrzuty itp.)

5. Kręcenie hula hop – kto dłużej

W: zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć

 

 

 

S: koordynacja wzrokowo - ruchowa

 

U: uczeń potrafi kręcić hula - hop

 

Ustawienie w szeregu

 

Ustawienie w rozsypce

 

 

Hula hop ułożone w rzędzie

 

Ustawienie w rozsypce

Gry i zabawy bieżne:

Kółko i krzyżyk:

Ćwiczący ustawieni w 4 rzędach po 4 osoby, każdy z uczestników trzyma w ręce talerzyk ( w rzędach te same kolory talerzyków ) zabawa polega na ułożeniu linii z 4 jednakowych talerzyków w wyznaczonym polu. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza ułoży linie w pionie, poziomie lub po skosie.

 

Wyścigi rzędów:

Ustawienie jak wyżej:

a.) bieg z skakanką

b.) bieg z toczeniem hula - hop

c.) rzuty ringo na stojak z wyznaczonego miejsca

 

Zbijany

Cztery wyznaczone osoby ustawione na boku kwadratu, zbijają osoby znajdujące się w środku.

S: koordynacja wzrokowo – ruchowa

 

 

 

P: uczeń przestrzega ustalonych reguł zabaw i gier

 

 

 

 

W: zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć

 

 

 

Ustawienie w czterech rzędach po 4 osoby,

 

 

 

Ustawienie jak wyżej

 

 

 

 

 

Ustawienie w rozsypce w kwadracie

Ćwiczenie

Uspokajając

 

Zakończenie

zajęć

Spacer po Sali gimnastycznej z głębokimi wdechami i wydechami – łącz. z wznosami rr.

 

Podsumowanie zajęć, omówienie najważniejszych kwestii dot. tematu lekcji

Zwracamy uwagę na prawidłowe

oddychanie

 

 

W rzędzie

 

 

Zbiórka  dwuszereg

 

Konspekt

Temat: Doskonalimy uderzenia piłki kijem na bramkę

U: uczeń potrafi oddać celny strzał na bramkę z zachowanie prawidłowej techniki

S: koordynacja wzrokowo - ruchowa

W: uczeń poznaje zdrowotne walory jakie niosą z sobą ćwiczenia fizyczne

P:  jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i kolegów

Przybory:

 

Część lekcji

Treść zajęć

Interpretacja treści

Uwagi

Rozpoczęcie

Zajęć

Zabawa ożywiająca

 

 

 

 

 

Ćwiczenia kształtujące

 

1.Zbiórka, podanie tematu zajęć,

 

„Papier, kamień nożyce” – klasa podzielona na dwie drużyny – ustawienie w rozsypce. Na sygnał start do najbliższej osoby i gra w papier kamień nożyce – przegrana osoba musi zrobić wymyślone przez kolegę ćwiczenie kształtujące.

 

Ustawienie w kole:

- każdy ćwiczący pokazuje po jednym ćwiczeniu na partię mięśniową wskazaną przez nauczyciela wychowania fizycznego.

 

W: uczeń poznaje zdrowotne walory jakie niosą z sobą ćwiczenia fizyczne

 

 

P:  jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i kolegów

 

 Zbiórka w szeregu

 

Ustawienie w rozsypce

 

 

 

Ustawienie w kole

Ćwiczenia doskonalące technikę strzału:

 1. 1.       Ćwiczący prowadzą piłeczkę kijem wykonując strzał na bramkę dowolną techniką z dowolnego miejsca
 2. 2.       Slalom z piłką , po ukończeniu slalomu uderzenie piłki o ławeczkę i wykonanie strzału ciągniętego
 3. 3.       Wymiana podań w dwójkach zakończona strzałem na bramkę z dowolnej odległości
 4. 4.       Wyścigi w dwójkach. Piłka ustawiona na połowie. Starty z różnych pozycji – osoba która pierwsza dobiegnie do piłeczki jest napastnikiem – druga osoba jest obrońcą.

 

5. Gra właściwa:

Podział klasy na 5 zespołów 3 osobowych, gramy mini turniej każdy z każdym. Najlepsza drużyna otrzymuje oceny bardzo dobre plus jabłko J

U: uczeń potrafi oddać celny strzał na bramkę z zachowanie prawidłowej techniki

 

S: koordynacja wzrokowo – ruchowa

 

 

P:  jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i kolegów

 

 

Ustawienie w rzędzie jeden za drugim

 

 

 

Dobieramy się w pary

 

 

 

 

Wybieramy drużyny i ustawiamy się na połowie

 

Ćwiczenia uspokajające

 

 

 

Zakończenie zajęć

- ćwiczenia rozciągające przy drabinkach

- ustawienie metr od drabinek, ręce wyprostowane na drabince i skłony z pogłębienie

- siad prosty, twarzą do drabinek, skłon do kolan

 

Podsumowanie zajęć, omówienie najważniejszych kwestii dotyczących tematu lekcji

P:  jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i kolegów

 

W rozsypce

 

 

Zbiórka  dwuszereg

 

Scenariusz warsztatowego spotkania z rodzicami i dziećmi

Jesienna, owocowo-warzywna zabawa”  24.10.2013r.

działanie w ramach realizacji „Roku Szkoły w Ruchu” – aktywność w gronie rodziny (obszar 8)

 

Cele:

 • nawiązanie bliższego kontaktu zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami;
 • tworzenie dobrego klimatu i pozytywnych relacji;
 • ogólne zrozumienie przez rodziców zarówno problemów, jak i planowych działań podejmowanych przez nauczyciela oddziału przedszkolnego;
 • poznanie rodziców w działaniu i zabawie z własnym dzieckiem a tym samym obserwacja rodziny dziecka i panujących w niej stosunków (lepsze zrozumienie dziecka i jego problemów);
 • możliwość pokazania elementów pracy wychowawczo-dydaktycznej, a tym samym wiedzy, umiejętności i kompetencji;
 • zachęcanie do wspólnej zabawy i pracy;
 • współdziałanie w sytuacjach zabawowych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowo – wzrokowej dzieci.

Środki dydaktyczne:

sylwety owoców, warzyw wykorzystane przy dekoracji sali, jabłko, magnetofon, nagranie „Samolot” wg Pedagogiki Zabawy KLANZA, obrazki- zawieszki dla każdego : jabłka, gruszki, chusty szyfonowe, małe piłeczki, przybory sportowe: obręcze, woreczki gimnastyczne, sprzęt wykorzystany przy torze przeszkód, obrazki warzyw i owoców do klasyfikacji, obrazki z różnymi produktami spożywczymi, kartki z narysowaną piramidą, klej, soki owocowe, ciasteczka.

Przebieg spotkania:

1. Zaproszenie dzieci i rodziców do sali zabaw.

    Wybór plakietki – sylweta jabłka lub gruszki.

2. Zabawa integracyjna „Iskierka”

   Uczestnicy zabawy stoją w kręgu trzymając się za ręce. Nauczycielka mówi: - Iskierkę

   przyjaźni puszczam w krąg, niech ciepła i przyjazna wróci do mych rąk – i delikatnie ściska  

   rękę dziecka z prawej strony, a ono przekazuje uścisk dalej. Kiedy „iskierka” obiegnie krąg,  

   nauczycielka stwierdza: Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi”.

3. Impulsy ruchowe „Krótkie polecenia przy muzyce”

    Dzieci i rodzice poruszają się w rytm muzyki. Kiedy muzyka cichnie wszyscy wykonują

    krótkie polecenia – działania w ruchu:

-        uściśnijcie ręce jak największej liczbie kolegów i koleżanek;

-        dotknijcie się plecami;

-        odszukajcie swojego rodzica, dziecko i uśmiechnijcie się do niego;

-        przywitajcie się kolankami;

-        poklepcie kogoś po plecach;

-        pomachajcie do siebie.

4. Zabawa integracyjna „Imię i owoc”

    Dzieci i rodzice stoją w kręgu. Nauczycielka, trzymając w ręku czerwone jabłko, mówi: To

    jest czerwone jabłko, a ja mam na imię Renata. Potem przekazuje jabłko kolejnemu

    dziecku, które powtarza: To jest czerwone jabłko, a ja mam na imię …. i podaje jabłko

    następnej osobie. Zabawa kończy się, gdy wszyscy wypowiedzą swoje imię.

5. Zaproszenie do „Owocowego miasta” zabawa – taniec integracyjny „Samolot”

    Dzieci i rodzice odtwarzają ruchem gesty nauczycielki podczas „lotu  samolotem”

6. Zabawa ruchowa „Sałatka owocowa”

    Dzieci i rodzice siedzą w kręgu na krzesełkach trzymając obrazki przedstawiające owoce: 

    jabłko, gruszkę, śliwkę, truskawkę. Nauczycielka proponuje: zamienią się miejscami 

    rodzice i dzieci, które mają:

-        jabłko;

-        śliwkę;

-        gruszkę;

-        truskawkę

-        jabłko i gruszkę;

-        śliwkę i truskawkę;

-        jabłko i śliwkę;

-        truskawkę i gruszkę;

-        jabłko i truskawkę;

-        gruszkę i śliwkę

 

    Na hasło ”sałatka owocowa” wszyscy zamieniają się miejscami.

7. Zabawy sprawnościowe:

   Rodzice i dzieci ustawiają się w rzędach zgodnie z oznaczeniami sylwet.

a) „Kto szybciej” - pokonanie pewnej odległości z łyżką trzymaną w ręce, na której

    umieszczona jest śliwka;

b) „Tor przeszkód”- dzieci i rodzice dobierają się parami  (podjęcie decyzji kto kogo będzie

    prowadził przez przeszkody, a kto będzie miał zasłonięte oczy.

c)  rzut woreczkiem do pojemnika ustawionego w pewnej odległości lub zagadki owocowe.

8. „Który z kolei?” - zabawa dydaktyczna

    Każde dziecko ma komplet obrazków z owocami i warzywami do klasyfikacji i pasek

    papieru. Na lewej ręce wszyscy mają opaski. Dzieci nazywają i pokazują lewą rękę, lewe

    kolano, lewą stopę i prawą rękę, prawe kolano, prawą stopę.

    N. prosi, by dzieci wybrały obrazki przedstawiające warzywa i ułożyły je na pasku jeden

    obok drugiego. Zabawę rozpoczyna N. Mówi: Policzcie warzywa w swoich szeregach.

    Zacznijcie liczyć od lewej strony. Ile jest warzyw? A teraz policzcie od prawej strony do

    lewej. Ile ich jest? Czy coś się zmieniło? Następnie N. mówi: W moim szeregu z lewej

    strony pierwsza stoi marchewka, a z prawej strony – kalafior. A u Ciebie? Kolejne dzieci

    określają, jakie warzywa stoją jako pierwsze z lewej i z prawej strony. A teraz ustawcie 

    jako pierwszą z lewej pietruszkę, a pierwszego z prawej pomidora. Dzieci wykonują

    polecenia.

9.  „Wesołe witaminki” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.

     Dzieci są witaminkami. Gdy usłyszą wesołą, żywą melodię – tańczą w jej rytmie.          

     Gdy  melodia przejdzie w wolną – siadają w miejscu.

10. „Piramida zdrowia” wykonanie piramidy na kartce z wykorzystaniem obrazków z   

     różnymi   produktami spożywczymi.

    Dzieci otrzymują kartki z narysowaną piramidą. Wspólnie z rodzicami umieszczają na niej    

    obrazki produktów spożywczych zawierających witaminy. Dzieci wybierając obrazek

    uzasadniają swój wybór. Prezentacja przez dzieci wykonanych piramid zdrowia.

11. Poczęstunek /sok owocowy, ciasteczka/

12. Podziękowanie rodzicom i dzieciom za wspólnie spędzony czas i miłą zabawę

 

Scenariusz szkolno – przedszkolnego turnieju sportowego  przeprowadzonego

  13. 11. 2013r. z okazji Światowego Dnia Bicia Rekordów  działanie w ramach realizacji „ Roku Szkoły w Ruchu” – zadanie z obszaru 6) i planu współpracy oddziałów przedszkolnych z klasą I 

CEL GŁÓWNY:

 • integracja dzieci z oddziału przedszkolnego z kolegami z klasy I,
 •  promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie sprawności ruchowych

CELE OPERACYJNE: (dziecko...)

 • czynnie uczestniczy w zawodach,
 •  przestrzega umów,
 •  pokonuje trudności,
 • zgodnie współpracuje, wykonuje postawione zadania,
 • odczuwa radość ze swoich osiągnięć i umiejętności,
 • rozumie znaczenie sportu dla zdrowia.

PRZYBORY I PRZYRZĄDY: napisy z nazwami drużyn , emblematy do oznaczenia drużyn,  słupki, piłki, woreczki, skakanki, łyżki i piłeczki do tenisa stołowego

PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Powitanie wszystkich uczestników zawodów- uroczyste otwarcie zawodów przez Dyrektora szkoły p. Czesławę Łabuz

2. Złożenie przyrzeczenia sportowego przez zawodników
My, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2  im. Juliana Tuwima w Kasince Małej przyrzekamy
-  Wykonywać wszystkie zadania sportowe do końca i dokładnie  -  przyrzekamy
 - Nikogo nie popychać i nie oszukiwać

- Nie płakać, gdy przegramy
- Bawić się wspaniale i uśmiechać się stale
3. Dokonanie podziału dzieci na cztery drużyny, oznaczenie poszczególnych drużyn    kolorowymi emblematami, wskazanie drużynom miejsca ustawienia. W zawodach biorą udział cztery  drużyny:

-        Gumisie

-        Smerfy

-        Krasnale

-        Muminki

4. Wyjaśnienie zasad uczestnictwa w konkurencjach.
Konkurencje zostaną zaliczone, gdy drużyna stoi w równym rzędzie i wszyscy członkowie drużyny poprawnie wykonają ćwiczenie.
Sędziowie będzie oceniać poprawne wykonanie zadania. Punkty za wykonane zadanie będą przyznawane w kolejności : 4,3,2,1

Konkurencje:
a ) Zawodnik biegnie do pachołka, okrąża go i wraca z powrotem dając ręka znak kolejnemu zawodnikowi

b) Bieg wokół pachołka z piłeczką tenisową na łyżce stołowej.

c) Skoki na piłce. Zawodnicy okrążają pachołek skacząc na piłkach.

d) Podawanie piłki górą, zawodnik na końcu rzędu po otrzymaniu piłki biegnie z nią na początek i rozpoczyna kolejne podanie.

e) Czworakowanie – bieg do pachołka i z powrotem.

f) Marsz z woreczkiem na głowie po linii wyznaczonej przez skakankę, obejście wokół pachołka,  przekazanie woreczka następnemu zawodnikowi.

ZAKOŃCZENIE

1. Podziękowanie drużynom za wspólną zabawę, uczciwą grę i za wspaniałe kibicowanie.
2. Ogłoszenie wyników. Sędzia wręcza zawodnikom słodkie nagrody
3. Wspólna zabawa przy muzyce dla wszystkich dzieci.
4. Pożegnanie uczestników zawodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest
Niedziela
27 listopada 2022
Imieniny obchodzą
Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz
Do końca roku zostało
35 dni