Drukuj

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Kategoria: O szkole
Opublikowano
szkola
Odsłony: 4274

W grudniu 2019 roku nasza szkoła złożyła wniosek do UG Mszana Dolna o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Piorytet 3. Składany wiosek  został pozytywnie rozpatrzony.

Pierwszym z działań, które zostało wykonane było zbadanie preferencji czytelniczych wśród uczniów oraz rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej. Wybór skonsultowano również z nauczycielami, głównie w sprawie zakupu nowych lektur szkolnych. Propozycje zbierane były przez cały wrzesień. W październiku przeprowadzone zostały konsultacje z  pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kasince Małej, pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rabie Niżnej oraz kierownikiem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie – Filia w Myślenicach w zakresie planowania zakupów książek. Podczas spotkań wymieniono również informacje na temat wydarzeń promujących czytelnictwo m.in. udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, I Międzynarodowej edycji „Przerwy na czytanie” realizowanej w ramach kampanii społecznej „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” oraz Wielkiej Zbiórce Książek 2020. Następnie odbyły się konsultacje

z Radą Rodziców działającą przy SP nr w Kasince Małej oraz Samorządem Uczniowskim

w sprawie zakupu nowych woluminów do biblioteki szkolnej. Przy wyborze uwzględniono preferencje czytelnicze uczniów, wzięto pod uwagę oczekiwania rodziców oraz zakup nowości wydawniczych dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W oparciu o podjęte wszystkie konsultacje powstała lista książek do zakupu w ramach NPRCz. Nowości wydawnicze zostały zamówione w KSIĘGARNII „EUREKA” z siedzibą w Rabce-Zdrój.

            Po otrzymaniu środków finansowych w wysokości 5000 zł (kwota przyznanego wsparcia finansowego: 4000 zł, wkład własny 1000 zł) od października do grudnia 2020 roku rozpoczął się etap kupowania, opracowania nowości wydawniczych oraz działań promujących czytelnictwo. Łącznie zakupiono 382 egzemplarzy książek, w tym 146 lektur szkolnych, a także 1 audiobook.

            Kolejnym etapem było wyeksponowanie zakupionych nowości wydawniczych.

W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę księgozbioru zakupionego w ramach NPRCz

i zaproszono uczniów klas I-III wraz z wychowawcami. Bibliotekarz omówił księgozbiór

i podzielił go na działy dla uczniów klas młodszych, starszych, z niepełnosprawnościami  

oraz lektury szkolne. Nowości wydawnicze zostały ułożone na specjalnie wydzielonych regałach książkowych.

            Dzięki uczestnictwie w programie umocniona została współpraca z wychowawcami klas podczas realizacji projektów czytelniczych, w których wzięło udział 185 uczniów szkoły

z 10 oddziałów. W okresie od października do grudnia uczniowie zrealizowali 10 projektów edukacyjnych, a także uczestniczyli w akcjach promujących książkę i czytelnictwo. Wiele projektów wykonanych zostało w ramach zdalnego nauczania, co niewątpliwie stanowiło zarówno dla uczniów jak i wychowawców nowe, trudne doświadczenie. Zrealizowano projekty czytelnicze: „Mała książka, wielki człowiek”, „Zaprzyjaźnianie się z książką”,  „Poznajemy niezwykły świat książki”, „Moje ulubione lektury”, „Spotkanie na szczycie Olimpu”, „Projekt z  lekturą”, „Tropem bohatera fantasy…”, „Co lubię czytać?”, „Książki, które przeczytałem”.

            Uczniowie SP nr 2 w Kasince Małej brali udział w wydarzeniach promujących czytelnictwo m.in. w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji  „Przerwa na czytanie 2020”- bicie rekordu w czytaniu na przerwie, kampanii społecznej „Wielka Zbiórka Książek 2020” oraz w spotkaniu online z pisarką Elizą Piotrowską  - autorką i ilustratorką książek

dla dzieci.

Biblioteka szkolna dzięki uczestnictwie w NPRCz zbogaciła się o nowe, aktualne, pięknie ilustrowane pozycje książkowe z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wymienione i  zakupione zostały brakujące lektury szkolne. W znaczący sposób zwiększyło się zainteresowanie biblioteką jak i samą książką. Wzrosła liczba odwiedzin i wypożyczeń. Program otworzył możliwość do nowych, ciekawych działań w bibliotece szkolnej i na terenie szkoły. Nowo zakupiony księgozbiór zachęca do wypożyczeń, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych.

Zapraszam do biblioteki szkolnej.

 

Bibliotekarz M. Knapczyk